Čínština

O čínštine

Čínština je členom sinotibetskej skupiny jazykov a je úradným jazykom Čínskej ľudovej republiky, Taiwanu a jedným z úradných jazykov Singapuru.

Po čínsky hovorí najviac ľudí na svete, pričom pre viac ako miliardu je materinským jazykom.

Oficiálnym jazykom vlády, tlače, obchodu a vzdelania je mandarínska čínština (anglicizmus), ale používajú sa aj iné čínske jazyky ako napr. wu, kantončina, min, siang a hakka.

Písaný jazyk používa ideografické znaky, z ktorých sa bežne používa asi 5000.

Mandarínska čínština je tónový jazyk so štyrmi rôznymi tónmi: vysoký, vysoký stúpajúci, nízky stúpajúci a vysoký klesajúci, podľa čoho môže tá istá slabika získať iný význam.

Prečo sa teda učiť po čínsky?

Obchodné dôvody
S najrýchlejšie rastúcou ekonomikou, znalosť čínštiny vám poskytne obchodnú výhodu v budúcnosti.

Turizmus
Čína je obrovská, krásna a ešte z veľkej časti nepreskúmaná krajina, ktorá sa otvára turizmu. Ak ju navštívite, znalosť čínštiny prekvapí domácich obyvateľov a podstatne obohatí váš pobyt.

Ďalšie jazyky