Aunny Noname

Aunny Noname

Jazyky

Jazyky, ktoré ovládam:

  • thajčina | Rodný jazyk

Učím sa po: