Beáta Bakay

Beáta Bakay

Jazyky

Jazyky, ktoré ovládam:

Učím sa po: