Juha Feldman

Juha Feldman

Osobné informácie

Vek: 55
Dátum narodenia: 27 december

Jazyky

Jazyky, ktoré ovládam:

Učím sa po: