Telefonovanie

Frázy v tejto časti sa bežne používajú v telefonických konverzáciách, pri telefonovaní do informačných služieb a pri používaní mobilov.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favormoment, prosím
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?