Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po španielsky.

Základné číslovky

ceronula
unojeden; jedna
dosdva
trestri
cuatroštyri
cincopäť
seisšesť
sietesedem
ochoosem
nuevedeväť
diezdesať
oncejedenásť
docedvanásť
trecetrinásť
catorceštrnásť
quincepäťnásť
dieciséisšestnásť
diecisietesedemnásť
dieciochoosemnásť
diecinuevedevätnásť
veintedvadsať
veintiunodvadsať jeden; dvadsať jedna
veintidósdvadsať dva
veintitrésdvadsať tri
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatridsať
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaštyridsať
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentapäťdesiat
sesentašesťdesiat
setentasedemdesiat
ochentaosemdesiat
noventadeväťdesiat
ciensto
ciento unosto jeden; sto jedna
doscientosdvesto
trescientostristo
miltisíc
dos mildvetisíc
tres miltritisíc
un millónmilión
mil millonesbilión

Radové číslovky

primeroprvý
segundodruhý
tercerotretí
cuartoštvrtý
quintopiaty
sextošiesty
séptimosiedmy
octavoôsmy
novenodeviaty
décimodesiaty
undécimojedenásty
duodécimodvanásty
decimotercerotrinásty
decimocuartoštrnásty
decimoquintopätnásty
decimosextošestnásty
decimoséptimosedemnásty
decimoctavoosemnásty
decimonovenodevätnásty
vigésimodvadsiaty
vigésimo primerodvadsiaty prvý
vigésimo segundodvadsiaty druhý
vigésimo tercerodvadsiaty tretí
fiftieth
trigésimotridsiaty
cuadrágesimoštyridsiaty
quincuagésimo
sexagésimošesťdesiaty
septuagésimosedemdesiaty
octogésimoosemdesiaty
nonagésimodeväťdesiaty
centésimostý
sound

Všetky španielske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.