Čísla

Naučte sa, ako po španielsky povedať čísla.

Základné číslovky

ceronula
uno (una)jeden; jedna
dosdva
trestri
cuatroštyri
cincopäť
seisšesť
sietesedem
ochoosem
nuevedeväť
diezdesať
oncejedenásť
docedvanásť
trecetrinásť
catorceštrnásť
quincepäťnásť
dieciséisšestnásť
diecisietesedemnásť
dieciochoosemnásť
diecinuevedevätnásť
veintedvadsať
veintiunodvadsaťjeden; dvadsaťjedna
veintidósdvadsaťdva
veintitrésdvadsaťtri
veinticuatrodvadsaťštyri
veinticincodvadsaťpäť
veintiséisdvadsaťšesť
veintisietedvadsaťsedem
veintiochodvadsaťosem
veintinuevedvadsaťdeväť
treintatridsať
treinta y unotridsaťjeden
treinta y dostridsaťdva
treinta y trestridsaťtri
treinta y cuatrotridsaťštyri
treinta y cincotridsaťpäť
treinta y seistridsaťšesť
treinta y sietetridsaťsedem
treinta y ochotridsaťosem
treinta y nuevetridsaťdeväť
cuarentaštyridsať
cuarenta y unoštyridsaťjeden
cuarenta y dosštyridsaťdva
cuarenta y tresštyridsaťtri
cincuentapäťdesiat
sesentašesťdesiat
setentasedemdesiat
ochentaosemdesiat
noventadeväťdesiat
ciensto
ciento unosto jeden; sto jedna
doscientosdvesto
trescientostristo
miltisíc
dos mildvetisíc
tres miltritisíc
un millónmilión
mil millonesbilión

Opakovanie

una vezjedenkrát / (jeden) raz
dos vecesdvakrát / dva razy
tres vecestrikrát / tri razy
cuatro vecesštyrikrát / štyri razy
cinco vecespäťkrát

Radové číslovky

primeroprvý
segundodruhý
tercerotretí
cuartoštvrtý
quintopiaty
sextošiesty
séptimosiedmy
octavoôsmy
novenodeviaty
décimodesiaty
undécimojedenásty
duodécimodvanásty
decimotercerotrinásty
decimocuartoštrnásty
decimoquintopätnásty
decimosextošestnásty
decimoséptimosedemnásty
decimoctavoosemnásty
decimonovenodevätnásty
vigésimodvadsiaty
vigésimo primerodvadsiaty prvý
vigésimo segundodvadsiaty druhý
vigésimo tercerodvadsiaty tretí
trigésimotridsiaty
cuadrágesimoštyridsiaty
quincuagésimopäťdesiaty
sexagésimošesťdesiaty
septuagésimosedemdesiaty
octogésimoosemdesiaty
nonagésimodeväťdesiaty
centésimostý

Iné užitočné slová

acerca de alebo aproximadamenteokolo alebo zhruba
más deviac alebo viac ako
menos depod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky španielske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom