Dni v týždni

Naučte sa, ako po španielsky pomenovať dni v týždni. Všimnite si, že sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

¿Qué día es hoy?Aký je dnes deň?
lunespondelok
martesutorok
miércolesstreda
juevesštvrtok
viernespiatok
sábadosobota
domingonedeľa
el lunesv pondelok
el martesv utorok
el miércolesv stredu
el juevesvo štvrtok
el viernesv piatok
el sábadov sobotu
el domingov nedeľu
cada luneskaždý pondelok
cada marteskaždý utorok
cada miércoleskaždú stredu
cada jueveskaždý štvrtok
cada vierneskaždý piatok
cada sábadokaždú sobotu
cada domingokaždú nedeľu
sound

Všetky španielske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.