Čísla

Naučte sa, ako po švédsky povedať čísla.

Základné číslovky

nollnula
ettjeden; jedna
tvådva
tretri
fyraštyri
fempäť
sexšesť
sjusedem
åttaosem
niodeväť
tiodesať
elvajedenásť
tolvdvanásť
trettontrinásť
fjortonštrnásť
femtonpäťnásť
sextonšestnásť
sjuttonsedemnásť
artonosemnásť
nittondevätnásť
tjugodvadsať
tjugoettdvadsaťjeden; dvadsaťjedna
tjugotvådvadsaťdva
tjugotredvadsaťtri
tjugofyradvadsaťštyri
tjugofemdvadsaťpäť
tjugosexdvadsaťšesť
tjugosjudvadsaťsedem
tjugoåttadvadsaťosem
tjugoniodvadsaťdeväť
trettiotridsať
trettioetttridsaťjeden
trettiotvåtridsaťdva
trettiotretridsaťtri
trettiofyratridsaťštyri
trettiofemtridsaťpäť
trettiosextridsaťšesť
trettiosjutridsaťsedem
trettioåttatridsaťosem
trettioniotridsaťdeväť
fyrtioštyridsať
fyrtioettštyridsaťjeden
fyrtiotvåštyridsaťdva
fyrtiotreštyridsaťtri
femtiopäťdesiat
sextiošesťdesiat
sjuttiosedemdesiat
åttioosemdesiat
nittiodeväťdesiat
etthundrasto
etthundraettsto jeden; sto jedna
tvåhundradvesto
trehundratristo
ettusentisíc
tvåtusendvetisíc
tretusentritisíc
en miljonmilión
en miljardbilión

Opakovanie

en gångjedenkrát / (jeden) raz
två gångerdvakrát / dva razy
tre gångertrikrát / tri razy
fyra gångerštyrikrát / štyri razy
fem gångerpäťkrát

Radové číslovky

förstaprvý
andradruhý
tredjetretí
fjärdeštvrtý
femtepiaty
sjättešiesty
sjundesiedmy
åttondeôsmy
niondedeviaty
tiondedesiaty
elftejedenásty
tolftedvanásty
trettondetrinásty
fjortondeštrnásty
femtondepätnásty
sextondešestnásty
sjuttondesedemnásty
artondeosemnásty
nittondedevätnásty
tjugondedvadsiaty
tjugoförstadvadsiaty prvý
tjugoandradvadsiaty druhý
tjugotredjedvadsiaty tretí
trettiondetridsiaty
fyrtiondeštyridsiaty
femtiondepäťdesiaty
sextiondešesťdesiaty
sjuttiondesedemdesiaty
åttiondeosemdesiaty
nittiondedeväťdesiaty
hundradestý

Iné užitočné slová

ungefär alebo cirkaokolo alebo zhruba
över alebo mer änviac alebo viac ako
under alebo mindre änpod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky švédske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom