Angličtina

This site contains a wide range of materials to help you learn English. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary, or find a language partner to practise with.

O týchto zdrojoch

Our aim is to provide a high quality resource for those who wish to learn English online.

Prístup na túto stránku je bezplatný.

Zvuk je k dispozícii ku všetkým frázam a slovíčkam na tejto stránke. Bol nahraný v najvyššej kvalite rodenými hovorcami.

Slová a frázy na tejto stránke sú v britskej angličtine. Napriek tomu jazyk, ktorý sa tu naučíte, vám umožní dohovoriť sa po anglicky kdekoľvek na svete.

Ak máte nejaké pripomienky, nápady alebo ste si všimli chybu, akokoľvek malú, prosím kontaktujte nás — vaša spätná väzba je pre nás dôležitá.


Westminsterský most a Parlament

O angličtine

Pre viac než 350 miliónov ľudí je angličtina ich materinským jazykom, sem patrí 55 miliónov ľudí v UK a viac než 200 miliónov v USA. Je oficiálnym jazykom vo viac než 50 krajinách po celom svete.

Celkové množstvo ľudí, ktorí hovoria po anglicky, vrátane tých pre ktorých je angličtina druhým jazykom, je viac než miliarda.

Angličtina je relatívne ľahký jazyk. S troškou praxe by ste mali byť schopný dohovoriť sa vo väčšine každodenných situácií za celkom krátky čas.

So why learn English?

Medzinárodný jazyk
Angličtina vám umožní komunikovať s množstvom ľudí po celom svete.

Rozšírte si možnosti svojho pracovného uplatnenia
V dobe, keď sa svet stáva čím ďalej viac medzinárodne prepojený, bude pre vás dobrá znalosť angličtiny veľkou výhodou v mnohých zamestnaniach. Angličtina je tiež najpoužívanejším jazykom v medzinárodnom obchode.

Cestovanie
Každú dovolenku alebo dlhší pobyt v anglicky hovoriacej krajine si obohatíte, ak sa budete vedieť dohovoriť po anglicky. Dokonca aj v krajinách, kde angličtina nie je miestnym jazykom, bude pre vás na cestách veľmi užitočná.