Ako sa spýtať a odpovedať na smer

Tieto anglické frázy budete potrebovať ak sa stratíte, budete sa potrebovať niekam dostať alebo vysvetliť cestu (smer) iným.

Ako sa spýtať na smer

excuse me, could you tell me how to get to …? prepáčte, mohli by ste mi povedať ako sa dostanem na …?
the bus station autobusovú stanicu
excuse me, do you know where the … is? prepáčte, viete kde je …?
post office pošta
I'm sorry, I don't know prepáčte, ale neviem
sorry, I'm not from around here je mi ľúto, nie som odtiaľto
I'm looking for … hľadám …
this address túto adresu
are we on the right road for …? sme na správnej ceste do …?
Brighton Brightonu
is this the right way for …? je toto správna cesta do …?
Ipswich Ipswichu
do you have a map? máte mapu?
can you show me on the map? môžte mi to ukázať na mape?

Ako odpovedať na otázku o smere

it's this way je to tadeto
it's that way je to tamtým smerom
you're going the wrong way idete nesprávnou cestou
you're going in the wrong direction idete nesprávnym smerom
take this road musíte ísť po tejto ulici
go down there musíte ísť tadeto
take the first on the left odbočte do prvej ulice vľavo
take the second on the right odbočte do druhej ulice vpravo
turn right at the crossroads na križovatke odbočte doprava
continue straight ahead for about a mile pokračujte rovno asi 1 mílu (1 míla je približne 1,6 kilometra)
continue past the fire station pokračujte okolo požiarnej stanice
you'll pass a supermarket on your left po ľavej strane prejdete okolo supermarketu
keep going for another … choďte ďalej asi …
hundred yards sto jardov (asi 91 metrov)
two hundred metres dvesto metrov
half mile pol míle (asi 800 metrov)
kilometre kilometer
it'll be … uvidíte to …
on your left po vašej ľavej strane
on your right po vašej pravej strane
straight ahead of you rovno pred vami

Ako ďaleko je to?

how far is it? ako je to ďaleko?
how far is it to …? ako ďaleko je na …?
the airport letisko
how far is it to … from here? ako ďaleko je odtiaľto na …?
the beach pláž
is it far? je to ďaleko?
is it a long way? je to dlhá cesta?
it's … je to …
not far neďaleko
quite close celkom blízko
quite a long way dosť ďaleko
a long way on foot dlhá cesta peši
a long way to walk dlhá cesta peši
about a mile from here asi mílu odtiaľto (1 míla je približne 1,6 kilometra)

Ukazovanie smeru vodičom

follow the signs for … nasledujte značku …
the town centre centrum
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights pokračujte rovno cez niekoľko semaforov
at the second set of traffic lights, turn left na druhom semafore odbočte doľava
go over the roundabout prejdite cez kruhový objazd
take the second exit at the roundabout odbočte na druhej odbočke z kruhového objazdu
turn right at the T-junction na T-križovatke odbočte doprava
go under the bridge prejdite popod most
go over the bridge prejdite cez most
you'll cross some railway lines prejdete cez železničnú trať
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom