Cestovanie lietadlom

Nasledujú frázy, ktoré budete potrebovať pri cestovaní lietadlom a označenia, ktoré môžte uvidieť na letisku.

Check-in

I've come to collect my tickets prišiel / prišla som si vyzdvihnúť letenku
I booked on the internet zarezervoval som si ju cez internet
do you have your booking reference? máte rezervačné číslo?
your passport and ticket, please váš pas a letenku, prosím?
here's my booking reference tu je moje rezervačné číslo
where are you flying to? kam letíte?
did you pack your bags yourself? zbalili ste sa sám / sama?
has anyone had access to your bags in the meantime? mal niekto prístup k vašej batožine?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? máte vo svojej príručnej batožine nejaké tekutiny alebo ostré predmety?
how many bags are you checking in? koľko kusov batožiny podávate?
could I see your hand baggage, please? môžem vidieť vašu príručnú batožinu, prosím?
do I need to check this in or can I take it with me? musím toto podať alebo si to môžem vziať so sebou do lietadla?
you'll need to check that in musíte to podať do batožinového priestoru
there's an excess baggage charge of … poplatok za nadmernú váhu batožiny je …
£30 30 libier
would you like a window or an aisle seat? želáte si sedadlo v uličke alebo pri okne?
enjoy your flight! želáme vám šťastný let!
where can I get a trolley? kde sú vozíky na batožinu?

Bezpečnostná prehliadka

are you carrying any liquids? máte so sebou nejaké tekutiny?
could you take off your …, please? prosím, vyzujte / vyzlečte / dajte si dole …
coat kabát
shoes topánky
belt opasok
could you put any metallic objects into the tray, please? dajte, prosím, všetky kovové predmety do nádoby
please empty your pockets prosím, vyprázdnite vrecká
please take your laptop out of its case vyberte laptop z obalu, prosím
I'm afraid you can't take that through je mi ľúto, ale toto si nemôžte vziať so sebou

V odletovej hale

what's the flight number? aké je číslo letu?
which gate do we need? ktorý východ potrebujeme?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 posledné volanie pre cestujúceho Smith, cestujúceho do Miami, prosím ihneď sa dostavte k východu číslo 32
the flight's been delayed let mešká
the flight's been cancelled let bol zrušený
we'd like to apologise for the delay radi by sme sa vám ospravedlnili za meškanie
could I see your passport and boarding card, please? ukážte mi, prosím, váš pas a palubnú vstupenku

V lietadle

what's your seat number? aké je vaše číslo sedadla?
could you please put that in the overhead locker? môžte si to, prosím, odložiť do batožinového priestoru nad vami?
please pay attention to this short safety demonstration venujte, prosím, pozornosť krátkej bezpečnostnej inštruktáži
please turn off all mobile phones and electronic devices vypnite si, prosím, vaše mobilné telefóny a iné elektronické prístroje
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapitán vypol označenie ”Pripútajte sa”
how long does the flight take? ako dlho bude trvať let?
would you like any food or refreshments? želáte si niečo na jedlo alebo na pitie?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapitán zapol označnie “Pripútajte sa”
we'll be landing in about fifteen minutes asi o pätnásť minút budeme pristávať
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position pripútajte sa, prosím, a vráťte sedadlo do pôvodnej polohy
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off ostaňte, prosím, sedieť až pokým lietadlo úplne nezastaví a označenie “pripútajte sa” je vypnuté
the local time is … miestny čas je …
9.34pm 21.34

Označenia, ktoré môžte vidieť

Short stay (skratka pre Short stay car park) Parkovisko pre krátke státie
Long stay (skratka pre Long stay car park) Parkovisko pre dlhé státie
Arrivals Prílety
Departures Odlety
International check-in Medzinárodný check-in
International departures Medzinárodné odlety
Domestic flights Domáce lety
Toilets Toalety
Information Informácie
Ticket offices Predajňa lístkov / leteniek
Lockers Úschovňa
Payphones Telefóny
Restaurant Reštaurácia
Check-in closes 40 minutes before departure Check-in sa zatvára 40 minút pred odletom
Gates 1-32 Východy 1 – 32
Tax free shopping Tovar bez dane
Duty free shopping Tovar bez cla
Transfers Prestupy
Flight connections Letové spojenia
Baggage reclaim Batožina
Passport control Pasová kontrola
Customs Colná kontrola
Taxis Taxíky
Car hire Prenájom áut
Departures board Odlety
Check-in open Check-in otvorený
Go to Gate ... Dostavte sa k Východu ...
Delayed Mešká
Cancelled Zrušený
Now boarding Nástup
Last call Posledné volanie
Gate closing Východ sa zatvára
Gate closed Východ uzavretý
Departed Odlet
Arrivals board Prílety
Expected 23:25 Očakávaný prílet 23.25
Landed 09:52 Pristál 09.52
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom