Cestovanie loďou

Tu sú niektoré z výrazov ktoré môžte použiť pri ceste loďou ako i niektoré nápisy, ktoré môžte vidieť.

Rezervácia

what time's the next boat to …? o koľkej odchádza najbližšia ľoď do …?
Calais Calais
I'd like a … cabin prosil by som si … kajutu
two-berth dvojlôžkovú
four-berth štvorlôžkovú
we don't need a cabin nepotrebujeme kajutu
I'd like a ticket for a car and two passengers prosím, lístok pre auto a dvoch cestujúcich
I'd like a ticket for a foot passenger prosím, lístok na státie
how long does the crossing take? ako dlho potrvá plavba?
what time does the ferry arrive in …? o koľkej ľoď dorazí do …?
Stockholm Štokholmu
how soon before the departure time do we have to arrive? ako dlho pred odchodom lode tu musíme byť?

Na palube lode

where's the information desk? kde sú informácie?
where's cabin number …? kde je kajuta číslo …?
258 258
which deck's the … on? na ktorej palube je …?
buffet bufet
restaurant reštaurácia
bar bar
shop obchod
cinema kino
bureau de change zmenáreň
I feel seasick mám morskú chorobu
the sea's very rough more je veľmi rozbúrené
the sea's quite calm more je celkom pokojné
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation všetci cestujúci s autami, prosím, dostavte sa na palubu s autami a pripravte sa na vylodenie
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time asi o 30 minút priplávame do prístavu
please vacate your cabins Prosím, vyprázdnite kajuty

Označenia, ktoré môžte uvidieť

Cabin Kajuta
Deck Paluba
Stairs Schody
Information Informácie
Restaurant Reštaurácia
Cinema Kino
Shop Obchod
Lifejackets Záchranné vesty
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom