Cestovanie taxíkom

Tieto frázy sa vám zídu ak budete potrebovať taxík.

do you know where I can get a taxi? viete odkiaľ by som si mohol / mohla zobrať taxík?
do you have a taxi number? máš číslo na taxík?

Objednávanie taxíka

I'd like a taxi, please chcel / chcela by som si objednať taxík
sorry, there are none available at the moment je mi ľúto, momentálne sú všetky obsadené
where are you? kde ste?
what's the address? na akú adresu?
I'm … som …
at the Metropolitan Hotel v hoteli Metropolitan
at the train station na železničnej stanici
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road na rohu Oxfordskej ulice a ulice Tottenham Court
could I take your name, please? vaše meno, prosím?
how long will I have to wait? ako dlho musím čakať?
how long will it be? ako dlho to bude?
quarter of an hour štvrť hodinu
about ten minutes asi desať minút
it's on its way už je na ceste

V taxíku

where would you like to go? kam to bude?
I'd like to go to … chcel / chcela by som ísť na …
Charing Cross station stanicu Charing Cross
could you take me to …? mohli by ste ma zobrať do …?
the city centre centra mesta
how much would it cost to …? koľko by to stálo do / k / na
Heathrow Airport letisko Heathrow
how much will it cost? koľko to bude stáť?
could we stop at a cashpoint? mohli by ste zastaviť pri bankomate?
is the meter switched on? je zapnutý taxameter?
please switch the meter on prosím vás, zapnite taxameter
how long will the journey take? ako dlho bude trvať cesta?
do you mind if I open the window? bude vám vadiť, ak otvorím okno?
do you mind if I close the window? bude vám vadiť, ak zatvorím okno?
are we almost there? sme už skoro tam?
how much is it? koľko to bude?
have you got anything smaller? máte menšiu bankovku?
that's fine, keep the change to je v poriadku, nechajte si drobné
would you like a receipt? prosíte si potvrdenku?
could I have a receipt, please? mohol / mohla by som dostať potvrdenku?
could you pick me up here at …? mohli by ste ma tu vyzdvihnúť o …?
six o'clock šiestej
could you wait for me here? mohli by ste ma tu počkať?

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Taxis Taxíky
For hire Na prenájom
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom