Doma

Tu sú niektoré anglické frázy, ktoré vám môžu pomôcť doma, vrátane fráz používaných pri stolovaní.

Všeobecné frázy

would anyone like a tea or coffee? dá si niekto čaj alebo kávu?
would anyone like a cup of tea? dá si niekto čaj?
I'll put the kettle on dám zovrieť vodu do varnej konvice
the kettle's boiled voda vo varnej konvici už zovrela
can you put the light on? môžeš zapnúť svetlo?
can you switch the light on? môžeš zapnúť svetlo?
can you turn the light off? môžeš zhasnúť svetlo?
can you switch the light off? môžeš zhasnúť svetlo?
is there anything I can do to help? môžem ti s niečím pomôcť?
could you help me wash the dishes? môžeš mi pomôcť poumývať riad?
I'll wash and you dry ja budem umývať, ty utieraj
I'm going to bed idem spať

Domáca zábava

is there anything good on TV? dávajú niečo dobré v televízii?
is there anything good on television tonight? dávajú dnes večer niečo dobré v televízii?
there's a good film on later neskôr bude dobrý film
do you want to watch a …? chceš pozerať …?
film film
DVD DVD
do you want me to put the TV on? chceš aby som zapol / zapla televízor?
could you pass me the remote control? môžeš mi podať diaľkové ovládanie?
do you want a game of …? chceš si zahrať …?
chess šach
cards karty

Pozeranie športu v televízii

what time's the match on? o koľkej je zápas?
who's playing? kto hrá?
who's winning? kto vyhráva?
what's the score? aké je skóre?
0 - 0 0 – 0
2 - 1 2 – 1
who won? kto vyhral?
it was a draw je to remíza

Rozhovor pri jedle

what's for …? čo je na …?
breakfast raňajky
lunch obed
dinner večeru
breakfast's ready raňajky sú hotové
lunch is ready obed je hotový
dinner's ready večera je hotová
what would you like for …? čo by si si dal / dala na …?
breakfast raňajky
lunch obed
dinner večeru
would you like some toast? dal / dala by si si toast?
could you pass the …, please? môžeš mi podať …, prosím?
salt soľ
sugar cukor
butter maslo
would you like a glass of …? dal / dala by si si pohár …?
water vody
orange juice pomarančového džúsu
wine vína
careful, the plate's very hot! dávaj pozor, tanier je veľmi horúci!
would you like some more? dáš si ešte?
have you had enough to eat? mal / mala si dosť?
would anyone like dessert? dáš si dezert?
would anyone like coffee? dáš si kávu?
what's for dessert? čo je ako dezert?
I'm full som plný / plná
that was … bolo to …
lovely výborné
excellent vynikajúce
very tasty veľmi chutné
delicious lahodné

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Beware of the dog Pozor, pes!
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.