Hotel a ubytovanie

Tieto výrazy sa vám môžu hodiť, keď si hľadáte ubytovanie.

can you recommend any good …? môžte mi odporučiť dobrý …?
hotels hotel
B&Bs; (skratka pre bed and breakfasts) B&B; (malý hotel za nižšiu cenu, ktorá zahŕňa aj raňajky)
self-catering apartments apartmány bez zabezpečeného stravovania
youth hostels hostely / internáty
campsites kempy
how many stars does it have? koľko má hviezdičiek?
I'd like to stay in the city centre rád/rada by som bola v centre mesta
how much do you want to pay? koľko by ste boli / bola ochotný / ochotná zaplatiť?
how far is it from the …? ako ďaleko to je z / zo …?
city centre centra mesta
airport letiska
railway station železničnej stanice
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.