Kupovanie lístkov

Táto časť vám pomôže zarezervovať si lístky na rôzne zábavné aktivity.

Pýtanie si lístkov

do we need to book? potrebujeme si lístky zarezervovať?
what tickets do you have available? aké lístky máte ešte voľné?
I'd like two tickets, please dva lísty poprosím
I'd like two tickets for … prosil / prosila by som si dva lístky na …
tomorrow night zajtra večer
next Saturday budúcu sobotu
I'd like four tickets to see … prosil / prosila by som si štyri lístky na …
Les Misérables Bedárov
I'm sorry, it's fully booked je mi ľúto, sú už vypredané
sorry, we've got nothing left ľutujem, všetky sa minuli
how much are the tickets? koľko stoja lístky?
is there a discount for …? je tam zľava pre …?
students študentov
senior citizens seniorov
the unemployed nezamestnaných
children deti
where would you like to sit? kde by ste chceli sedieť?
near the front vpredu
near the back vzadu
somewhere in the middle v strede

Platenie

how would you like to pay? ako budete platiť?
can I pay by card? môžem platiť kartou?
what's your card number? aké je vaše číslo karty?
what's the expiry date? aký je dátum ukončenia platnosti?
what's the start date? aký je dátum vydania?
what's the security number on the back? aké je bezpečnosté číslo vzadu na karte?
please enter your PIN prosím, vložte PIN
where do I collect the tickets? kde si môžem vyzdvihnúť lístky?
the tickets were very cheap lístky boli veľmi lacné
the tickets were expensive lístky boli veľmi drahé

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Ticket office Predajňa lístkov
Box office Predajňa lístkov
Row Rad
Seat Sedadlo
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom