Odhlásenie sa z hotela

Tieto frázy sú užitočné pri odhlasovaní sa z hotela.

I'd like to check out chcel / chcela by som sa odhlásiť
I'd like to pay my bill, please chcel / chcela by som zaplatiť, prosím
I think there's a mistake in this bill myslím, že ste sa pomýlili pri účtovaní
how would you like to pay? ako budete platiť?
I'll pay … budem platiť …
by credit card kreditnou kartou
in cash v hotovosti
have you used the minibar? mali ste niečo z minibaru?
we haven't used the minibar nemali sme nič z minibaru
could we have some help bringing our luggage down? mohli by ste nám pomôcť zniesť batožinu?
do you have anywhere we could leave our luggage? máte priestor, kde by sme si mohli odložiť našu batožinu?
could I have a receipt, please? mohol / mohla by som dostať potvrdenku, prosím?
could you please call me a taxi? mohli by ste mi, prosím, zavolať taxík?
I hope you had an enjoyable stay dúfam, že ste mali príjemný pobyt
I've really enjoyed my stay mal / mala som veľmi príjemný pobyt
we've really enjoyed our stay mali sme veľmi príjemný pobyt
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.