Pasová kontrola a colnica

Niektoré z otázok a odpovedí potrebných pri cestovaní cez hranice.

Pasová kontrola

could I see your passport, please? váš pas, prosím
where have you travelled from? odkiaľ ste pricestovali?
what's the purpose of your visit? aký je cieľ vašej návštevy?
I'm on holiday prišiel som na dovolenku
I'm on business som tu na služobnej ceste
I'm visiting relatives prišiel som navštíviť príbuzných
how long will you be staying? na ako dlho ste pricestovali?
where will you be staying? kde budete tráviť pobyt?
you have to fill in this … prosím, vyplňte …
landing card pristávaciu kartu
immigration form imigračný formulár
enjoy your stay! želám vám príjemný pobyt!

Colnica

could you open your bag, please? prosím, otvorte vašu batožinu
do you have anything to declare? máte niečo na preclenie?
you have to pay duty on these items za tieto predmety budete musieť zaplatiť clo

Označenia, ktoré môžte uvidieť

EU citizens Občania EU
All passports Všetky pasy
Wait behind the yellow line Čakajte za žltou čiarou
Please have your passport ready Pripravte si vaše pasy, prosím
Nothing to declare Nič na preclenie
Goods to declare Tovar na preclenie
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom