Počas pobytu

Toto sú príklady toho, čo sa môžete chcieť spýtať počas pobytu v hoteli, ako i frázy, ktoré vám pomôžu vyriešiť prípadné problémy.

my room number's … číslo mojej izby je …
215 215
could I have a wake-up call at seven o'clock? mohli by ste ma, prosím, zobudiť o siedmej ráno?
where do we have breakfast? kde sa podávajú raňajky?
where's the restaurant? kde je reštaurácia?
could you please call me a taxi? mohli by ste mi, prosím, zavolať taxík?
do you lock the front door at night? zamykáte v noci vchod do hotela?
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell ak sa vrátite po polnoci, budete musieť zazvoniť
I'll be back around ten o'clock vrátim sa okolo desiatej
could I see your key, please? môžem vidieť váš kľúč, prosím?
are there any laundry facilities? poskytujete aj čistiarenské služby?
what time do I need to check out? o koľkej sa musím odhlásiť z izby?
would it be possible to have a late check-out? bolo by možné odhlásiť sa neskôr?

Problémy

the key doesn't work kľúč nefunguje
there isn't any hot water netečie teplá voda
the room's too … v izbe je veľmi …
hot teplo
cold zima
noisy izba je veľmi hlučná
the … doesn't work … nefunguje
heating kúrenie
shower sprcha
television televízor
one of the lights isn't working nefunguje jedno zo svetiel
there's no … v izbe nie je …
toilet paper toaletný papier
soap mydlo
shampoo šampón
could I have a towel, please? mohol / mohla by som, prosím, dostať uterák?
could I have an extra blanket? mohol / mohla by som, prosím, dostať ďalšiu prikrývku?
my room's not been made up moja izba nebola uprataná
could you please change the sheets? mohli by ste, prosím, vymeniť posteľnú bielizeň?
I've lost my room key stratil / stratila som kľúč od izby

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Do not disturb Nevyrušovať
Please make up room Prosím, upracte moju izbu
Lift out of order Výťah mimo prevádzky
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom