Rodina a vzťahy

Nasleduje niekoľko užitočných fráz o rodine a vzťahoch. Naučte sa ako hovoriť o svojich bratoch a sestrách, deťoch, ďalších členoch rodiny, ako aj o sebe.

Bratia a sestry

do you have any brothers or sisters? máš bratov alebo sestry?
yes, I've got … áno, mám …
a brother brata
a sister sestru
an elder brother staršieho brata
a younger sister mladšiu sestru
two brothers dvoch bratov
two sisters dve sestry
one brother and two sisters jedného brata a dve sestry
no, I'm an only child nie, som jedináčik

Deti a vnuci

have you got any kids? máš deti?
do you have any children? máš deti?
yes, I've got … áno, mám …
a boy and a girl chlapca a dievča
a young baby malé dieťa
three kids tri deti
I don't have any children nemám deti
do you have any grandchildren? máš vnukov alebo vnučky?

Rodičia a starí rodičia

where do your parents live? kde žijú tvoji rodičia?
what do your parents do? čo robia tvoji rodičia?
what does your father do? čo robí tvoj otec?
what does your mother do? čo robí tvoja mama?
are your grandparents still alive? žijú ešte tvoji starí rodičia?
where do they live? kde bývajú?

Vzťahy

do you have a boyfriend? máš priateľa?
do you have a girlfriend? máš priateľku?
are you married? si vydatá / ženatý?
are you single? si slobodná / slobodný?
are you seeing anyone? chodíš s niekým?
I'm … som …
single slobodná / slobodný
engaged zasnúbená / zasnúbený
married vydatá / ženatý
divorced rozvedená / rozvedený
separated odlúčená / odlúčený (žijeme oddelene)
a widow vdova
a widower vdovec
I'm seeing someone chodím s niekým

Domáci miláčikovia

have you got any pets? máš doma nejaké zvieratko?
I've got … mám …
a dog and two cats psa a dve mačky
a Labrador labradora

Ako sa opýtať na meno a vek

what's his name? ako sa volá?
he's called … volá sa …
Tom Tom
what's her name? ako sa volá?
she's called … volá sa …
Mary Mary
what are their names? ako sa volajú?
they're called … volajú sa …
Neil and Anna Neil a Anna
how old is he? koľko má rokov?
he's … má …
twelve dvanásť
how old is she? koľko má rokov?
she's … má …
fifteen pätnásť
how old are they? koľko majú rokov?
they're … majú …
six and eight šesť a osem
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.