U lekára

Ak počas vášho pobytu budete musieť ísť k lekárovi, niektoré z týchto fráz budú nepostrádateľné.

Príjem pacientov / Recepcia

I'd like to see a doctor chcel / chcela by som aby ma vyšetril lekár
do you have an appointment? ste objednaný / objednaná?
is it urgent? je to urgentné?
I'd like to make an appointment to see Dr … chcel / chcela by som sa objednať k pánovi doktorovi …
Robinson Robinsonovi
do you have any doctors who speak …? máte tu lekára, ktorý hovorí po …?
Spanish španielsky
do you have private medical insurance? máte súkromné zdravotné poistenie?
have you got a European Health Insurance card? máte preukaz Európskeho zdravotného poistenia?
please take a seat sadnite si, prosím
the doctor's ready to see you now poďte ďalej, pán doktor vás teraz vyšetrí

Rozprávanie o príznakoch

how can I help you? ako vám môžem pomôcť?
what's the problem? aký máte problém?
what are your symptoms? aké máte príznaky?
I've got a … máte …
temperature teplotu
sore throat boľavé hrdlo
headache bolesti hlavy
rash vyrážky
I've been feeling sick je mi zle od žalúdka
I've been having headaches bolieva ma hlava
I'm very congested mám zápchu
my joints are aching bolia ma kĺby
I've got diarrhoea mám hnačku
I'm constipated mám zápchu
I've got a lump mám tu hrču
I've got a swollen … mám opuchnutý …
ankle členok
I'm in a lot of pain mám veľké bolesti
I've got a pain in my … bolí ma …
back chrbát
chest v hrudníku
I think I've pulled a muscle in my leg myslím, že som si natiahol / natiahla sval v nohe
I'm … som …
asthmatic astmatik
diabetic diabetik
epileptic epileptik
I need … potrebujem …
another inhaler nový inhalátor
some more insulin viac inzulínu
I'm having difficulty breathing ťažko sa mi dýcha
I've got very little energy mám málo energie
I've been feeling very tired cítim sa veľmi unavený / unavená
I've been feeling depressed cítim sa deprimovaný / deprimovaná / mám depresiu
I've been having difficulty sleeping zle spím
how long have you been feeling like this? ako dlho sa už takto cítite?
how have you been feeling generally? ako sa inak cítite?
is there any possibility you might be pregnant? je môžné, že by ste mohli byť tehotná?
I think I might be pregnant je možné, že som tehotná
do you have any allergies? máte na niečo alergiu?
I'm allergic to antibiotics som alergický / alergická na antibiotiká
are you on any sort of medication? beriete nejaké lieky?
I need a sick note potrebujem potvrdenie od lekára o neschopnosti pracovať

Vyšetrenie

can I have a look? môžem sa pozrieť?
where does it hurt? kde vás to bolí?
it hurts here bolí to tu
does it hurt when I press here? bolí vás to keď tu potlačím?
I'm going to take your … zmeriam vám …
blood pressure tlak
temperature teplotu
pulse pulz
could you roll up your sleeve? vyhrňte si, prosím, rukáv
your blood pressure's … máte … tlak
quite low dosť nízky
normal normálny
rather high dosť vysoký
very high veľmi vysoký
your temperature's … máte … teplotu
normal normálnu
a little high zvýšenú
very high veľmi vysokú
open your mouth, please otvorte ústa, prosím
cough, please zakašlite, prosím

Liečenie a rady

you're going to need a few stiches budete potrebovať zopár stehov
I'm going to give you an injection pichnem vám injekciu
we need to take a … musíme vám zobrať …
urine sample vzorku moču
blood sample vzorku krvi
you need to have a blood test musíme vám spraviť krvý test
I'm going to prescribe you some antibiotics predpíšem vám antibiotiká
take two of these pills three times a day z týchto tabletiek zoberte dve trikrát za deň
take this prescription to the chemist choďte s týmto receptom do lekárne
do you smoke? fajčíte?
you should stop smoking mali by ste prestať fajčiť
how much alcohol do you drink a week? koľko alkoholu vypijete za týždeň?
you should cut down on your drinking mali by ste menej piť
you need to try and lose some weight mali by ste trošku schudnúť
I want to send you for an x-ray pošlem vás na rontgen
I want you to see a specialist pošlem vás k špecialistovi
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom