V divadle

Tu sú frázy, ktoré môžte použiť, keď pôjdete do divadla.

is there anything on at the theatre …? dávajú … niečo dobré v divadle?
tonight dnes večer
this week tento týždeň
this month tento mesiac
when's the play on until? do kedy to budú hrať?
who's in it? kto v tom hrá?
what type of production is it? v akej produkcii to je?
it's … je to …
a comedy komédia
a tragedy tragédia
a musical muzikál
an opera opera
a ballet balet
have you seen it before? videl / videla si to už?
what time does the performance start? o koľkej začína predstavenie?
what time does it finish? o koľkej to končí?
where's the cloakroom? kde je šatňa?
would you like a programme? želáte si program?
could I have a programme, please? mohol / mohla by som poprosiť program?
shall we order some drinks for the interval? dáme si niečo na pitie cez prestávku?
we'd better go back to our seats mali by sme už ísť späť na naše miesta
did you enjoy it? páčilo sa ti to?

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Stalls Prízemie
Circle Balkón (prvé alebo druhé poschodie)
Balcony Balkón (druhé alebo tretie poschodie)
Boxes Lóže
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom