V lekárni

Tieto anglické frázy budú užitočné, keď budete v lekárni.

I'd like some … prosil / prosila by som si …
toothpaste zubnú pastu
paracetamol paracetamol
I've got a prescription here from the doctor mám tu recept od lekára
have you got anything for …? máte niečo na / proti …?
cold sores opary
a sore throat bolenie hrdla
chapped lips popraskané pery
a cough kašlu
travel sickness nevoľnosti pri cestovaní
athlete's foot pleseň na chodidle
can you recommend anything for a cold? môžte mi odporučiť niečo proti nádche?
I'm suffering from … mám …
hay fever sennú nádchu
indigestion zápchu
diarrhoea hnačku
I've got a rash mám vyrážku
you could try this cream skúste tento krém
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor ak to nezmizne do týždňa, mali by ste s tým ísť k lekárovi
have you got anything to help me stop smoking? máte niečo, čo by mi pomohlo prestať fajčiť?
have you tried nicotine patches? skúsili ste nikotínové náplaste?
can I buy this without a prescription? môžem to kúpiť aj bez receptu?
it's only available on prescription je to dostupné len s receptom
does it have any side-effects? má to vedľajšie účinky?
it can make you feel drowsy môže to spôsobiť ospalosť / únavu
you should avoid alcohol mali by ste sa vyhýbať alkoholu
I'd like to speak to the pharmacist, please prosím vás, chcel by som hovoriť s lekárnikom
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom