V múzeu a galérii

Frázy v tejto časti by vám mali pomocť užiť si návštevu múzea a galérií.

Pri príchode

how much is it to get in? koľko je vstupné?
is there an admission charge? platí sa tu vstupné?
only for the exhibition iba na výstavy
what time do you close? o koľkej zatvárate?
the museum's closed on Mondays múzeum je v pondelky zatvorené
can I take photographs? môžem tu fotiť?
would you like an audio-guide? želáte si audio-sprievodcu?
are there any guided tours today? organizujete dnes nejakú prehliadku so sprievodcom?
what time does the next guided tour start? o koľkej začína ďalšia prehliadka so sprievodcom?
where's the cloakroom? kde je šatňa?
we have to leave our bags in the cloakroom musíme nechať tašky v šatni
do you have a plan of the museum? máte plán múzea?

V múzeu alebo galérii

who's this painting by? od koho je táto maľba?
this museum's got a very good collection of … toto múzeum má výbornú zbierku …
oil paintings olejomalieb
watercolours akvarelov
portraits portrétov
landscapes krajiniek
sculptures sôch
ancient artifacts starovekých artefaktov
pottery keramiky
do you like …? páči / páčia sa ti …?
modern art moderné umenie
classical paintings klasické maľby
impressionist paintings impresionistické maľby

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Free admission Vstup voľný
No photography Zákaz fotenia
Cloakroom Šatňa
Café Kaviareň
Gift shop Darčeková predajňa
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom