V prípade nebezpečenstva

Nasleduje niekoľko fráz a zvolaní, ktoré využijete v prípade nebezpečenstva alebo inej ťažkej situácii. Dúfame, že ich však nikdy nebudete musieť použiť!

Zapamätajte si, v prípade skutočného nebezpečenstva môžete kontaktovat pohotovostné služby v GB na čísle 999, v USA a Kanade na čísle 911.

help!pomóc!
be careful!dajte pozor!
look out! alebo watch out!pozor!/pozor!
please help meprosím vás, pomôžte mi

Ohrozenie zdravia

call an ambulance!zavolajte záchranku!
I need a doctorpotrebujem lekára
there's been an accidentstala sa nehoda
please hurry!prosím vás, ponáhlajte sa!
I've cut myselfporezal som sa
I've burnt myselfpopálil som sa
are you OK?ste v poriadku?
is everyone OK?sú všetci v poriadku?

Zločin

stop, thief!stojte, zlodej!
call the police!zavolajte políciu!
my wallet's been stolenukradli mi peňaženku
my purse has been stolenukradli mi peňaženku
my handbag's been stolenukradli mi kabelku
my laptop's been stolenukradli mi laptop
my phone's been stolenukradli mi telefón
I'd like to report a theftchcem ohlásiť krádež
my car's been broken intoniekto sa mi vlámal do auta
I've been muggedbol som okradnutý
I've been attackedbol som napadnutý

Oheň

fire!horí!
call the fire brigade!zavolajte požiarnikov!
can you smell burning?cítite akoby niečo horelo?
there's a firehorí tam
the building's on firehorí budova

Iné ťažké situácie

I'm loststratil som sa
we're loststratili sme sa
I can't find my …nemôžem nájsť svoje …
I can't find my keysnemôžem nájsť svoje kľúče
I can't find my passportnemôžem nájsť svoje pas
I can't find my mobilenemôžem nájsť svoje mobil
I've lost my …stratil som svoju …
I've lost my walletstratil som svoju peňaženku
I've lost my pursestratil som svoju peňaženku
I've lost my camerastratil som svoju fotoaparát
I've locked myself out of my …vymkol som sa z môjho …
I've locked myself out of my carvymkol som sa z môjho auta
I've locked myself out of my roomvymkol som sa z môjho izby
please leave me aloneprosím vás, nechajte ma na pokoji
go away!choďte preč!
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučené – jednoducho kliknite na vybranú frázu.