V prípade nebezpečenstva

Nasleduje niekoľko fráz a zvolaní, ktoré využijete v prípade nebezpečenstva alebo inej ťažkej situácii. Dúfame, že ich však nikdy nebudete musieť použiť!

Zapamätajte si, v prípade skutočného nebezpečenstva môžte kontaktovat pohotovostné služby v GB na čísle 999, v USA a Kanade na čísle 911.

help! pomóc!
be careful! dajte pozor!
look out! alebo watch out! pozor!/pozor!
please help me prosím vás, pomôžte mi

Ohrozenie zdravia

call an ambulance! zavolajte záchranku!
I need a doctor potrebujem lekára
there's been an accident stala sa nehoda
please hurry! prosím vás, ponáhlajte sa!
I've cut myself porezal som sa
I've burnt myself popálil som sa
are you OK? ste v poriadku?
is everyone OK? sú všetci v poriadku?

Zločin

stop, thief! stojte, zlodej!
call the police! zavolajte políciu!
my wallet's been stolen ukradli mi peňaženku (pánsku)
my purse has been stolen ukradli mi peňaženku (dámsku)
my handbag's been stolen ukradli mi kabelku
my laptop's been stolen ukradli mi laptop
my phone's been stolen ukradli mi telefón
I'd like to report a theft chcem ohlásiť krádež
my car's been broken into niekto sa mi vlámal do auta
I've been mugged bol som okradnutý
I've been attacked bol som napadnutý

Oheň

fire! horí!
call the fire brigade! zavolajte požiarnikov!
can you smell burning? cítite akoby niečo horelo?
there's a fire horí tam
the building's on fire horí budova

Iné ťažké situácie

I'm lost stratil som sa
we're lost stratili sme sa
I can't find my … nemôžem nájsť svoje …
keys kľúče
passport pas
mobile mobil
I've lost my … stratil som svoju …
wallet peňaženku (pánsku)
purse peňaženku (dámsku)
camera fotoaparát
I've locked myself out of my … vymkol som sa z môjho …
car auta
room izby
please leave me alone prosím vás, nechajte ma na pokoji
go away! choďte preč!
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.