V pube, bare alebo kaviarni

Niet príjemnejšieho miesta, kde by ste sa mohli zdokonalovať v angličtine ako anglický pub! Nasleduje niekoľko fráz, ktoré využijete pri objednávaní nápojov alebo jedla v pube, bare alebo kaviarni.

Zapamätajte si, že v anglickom pube sa nápoje alebo jedlo zvyčajne objednávajú pri bare. Avšak v niektorých puboch s reštauračnou časťou, sa jedlo alebo nápoje môžu objednať aj pri stole.

Objednávanie nápojov

what would you like to drink? čo by ste si dali na pitie?, čo si dáš na pitie?
what are you having? čo si dáte?
what can I get you? čo vám môžem priniesť?, čo ti prinesiem?
I'll have …, please Poprosím …
a pint of lager veľké svetlé pivo (pint je veľké pivo, niečo nad pol litra)
a pint of bitter veľké tmavé pivo (druh tradičného anglického piva)
a glass of white wine pohár bieleho vína
a glass of red wine pohár červeného vína
an orange juice pomarančový džús
a coffee kávu
a Coke kolu
a Diet Coke Coca-Colu light
large or small? veľký / veľkú alebo malý / malú?
would you like ice with that? aj s ľadom?
no ice, please bez ľadu, prosím
a little, please trochu, prosím
lots of ice, please veľa ľadu, prosím
a beer, please pivo, prosím
two beers, please dve pivá, prosím
three shots of tequila, please tri panáky tekily, prosím
are you being served? objednali ste si?
I'm being served, thanks ďakujem, už som si objednal / objednala
who's next? kto je na rade?
which wine would you like? aké víno si želáte?
house wine is fine dáme si domáce víno
which beer would you like? aké pivo si želáte?
would you like draught or bottled beer? dáte si čapované alebo flaškové pivo?
I'll have the same, please prosím si to isté
nothing for me, thanks pre mňa nič, ďakujem
I'll get these zoberiem si toto
keep the change! ďakujem, drobné si nechajte
cheers! na zdravie!
whose round is it? na koho je toto kolo? (kto je na rade platiť za nápoje?)
it's my round toto kolo je na mňa
it's your round toto kolo je na teba
another beer, please ďalšie pivo, poprosím
another two beers, please dve pivá ešte, prosím
same again, please to isté znova, prosím
are you still serving drinks? podávate ešte nápoje?
last orders! posledné objednávky!

Objednávanie chuťoviek a jedla

do you have any snacks? máte niečo slané?
do you have any sandwiches? máte sandviče / obložené chlebíky?
do you serve food? podávate jedlo?
what time does the kitchen close? o koľkej zatvára kuchyňa?
are you still serving food? podávate ešte jedlo?
a packet of crisps, please prosím si, balíček čipsov
what flavour would you like? s akou príchuťou si prosíte?
ready salted solené
cheese and onion syr a cibuľa
salt and vinegar soľ a ocot
what sort of sandwiches do you have? aké druhy sendvičov máte?
do you have any hot food? podávate teplé jedlo?
today's specials are on the board dnešná ponuka je na tabuli
is it table service or self-service? je toto samo-obsluha alebo sa objednáva pri stole?
what can I get you? čo vám prinesiem?
would you like anything to eat? dáte si niečo na jedlo?dáte si niečo na jedlo?
could we see a menu, please? môžme dostať jedálny lístok, prosím?

Ak si objednávate v kaviarni, ktoré ponúka aj jedlo so sebou, môžu sa vás spýtať:

eat in or take-away? budete jesť tu alebo si to zoberiete so sebou?

Barové hry

does anyone fancy a game of …? zahrá si niekto so mnou …?
pool biliárd
darts šípky
cards karty

Prístup na internet

do you have internet access here? máte tu prístup na internet?
do you have wireless internet here? máte tu bezdrôtové pripojenie na internet?
what’s the password for the internet? aké je heslo na internet?

Nasledujúci deň ...

I feel fine Cítim sa fajn
I feel terrible Cítim sa hrozne
I've got a hangover Mám opicu
I'm never going to drink again! Už nikdy nebudem piť!

Fajčenie

do you smoke? fajčíš? alebo fajčíte?
no, I don't smoke nie, nefajčím
I've given up prestal som
do you mind if I smoke? bude ti vadiť, ak si zapálim?, bude vám prekážať, ak si zapálim?
would you like a cigarette? dáš si cigaretu?
have you got a light? máš zapaľovač?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom