Výrazy o čase

Tu sú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa na čas.

Určenie dňa

the day before yesterday predvčerom
yesterday včera
today dnes
tomorrow zajtra
the day after tomorrow pozajtra

Určenie času

last night minulá noc
tonight dnes večer / dnes v noci
tomorrow night zajtra večer / zajtra v noci
in the morning ráno
in the afternoon poobede
in the evening večer
yesterday morning včera ráno
yesterday afternoon včera poobede
yesterday evening včera večer
this morning dnes ráno
this afternoon dnes poobede
this evening dnes večer
tomorrow morning zajtra ráno
tomorrow afternoon zajtra poobede
tomorrow evening zajtra večer

určenie týždňa, mesiaca alebo roku

last week minulý týždeň
last month minulý mesiac
last year minulý rok
this week tento týždeň
this month tento mesiac
this year tento rok
next week budúci týždeň
next month budúci mesiac
next year budúci rok

Ďalšie vyjadrenia času

five minutes ago pred piatimi minútami
an hour ago pred hodinou
a week ago pred týždňom
two weeks ago pred dvomi týždňami
a month ago pred mesiacom
a year ago pred rokom
a long time ago dávno
in ten minutes' time alebo in ten minutes v priebehu desiatich minút alebo o desať minút
in an hour's time alebo in an hour v priebehu hodiny alebo o hodinu
in a week's time alebo in a week v priebehu týždňa alebo o týždeň
in ten days' time alebo in ten days v priebehu desiatich dní alebo o desať dní
in three weeks' time alebo in three weeks v priebehu troch týždňov alebo o tri týždne
in two months' time alebo in two months v priebehu dvoch mesiacov alebo o dva mesiace
in ten years' time alebo in ten years v priebehu desiatich rokov alebo o desať rokov
the previous day predchádzajúci deň
the previous week minulý týždeň
the previous month minulý mesiac
the previous year minulý rok
the following day nasledujúci deň
the following week nasledujúci týždeň
the following month nasledujúci mesiac
the following year nasledujúci rok

Trvanie

Trvanie sa v angličtine zvyčajne vyjadruje predložkou for ako v nasledujúcich príkladoch:

I lived in Canada for six months v Kanade som žil / žila šesť mesiacov
I've worked here for nine years pracoval / pracovala som tu deväť rokov
I'm going to France tomorrow for two weeks zajtra odchádzam do Francúzska na dva týždne
we were swimming for a long time dlho sme plávali
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.