Vzdelanie

Niektoré z týchto anglických fráz vám môžu pomôcť v rozhovoroch o vašom štúdiu na škole alebo univerzite a pri pýtaní sa iných na ich vzdelanie.

Univerzita

are you a student? si študent?
what do you study? čo študuješ?
I'm studying … študujem …
history históriu
economics ekonómiu
medicine medicínu
where do you study? kde študuješ?
which university are you at? na ktorej univerzite si?
what university do you go to? na ktorú vysokú školu chodíš?
I'm at … som na …
Liverpool University Liverpoolskej univerzite
which year are you in? v ktorom si ročníku?
I'm in my … year som v …
first prvom ročníku
second druhom ročníku
third treťom ročníku
final poslednom ročníku
I'm in my first year at university som v prvom ročníku na vysokej škole
do you have any exams coming up? máš práve pred skúškami?
I've just graduated pred nedávnom som promoval / promovala
I'm doing a masters in … robím si magistra na …
law právnickej fakulte
I'm doing a PhD in … robím si doktorát z …
chemistry chémie
did you go to university? chodil si na vysokú školu?
I didn't go to university nešiel som na vysokú školu
I never went to university nikdy som nechodil na vysokú školu
where did you go to university? kde si chodil na vysokú školu?
I went to … chodil som na …
Cambridge Cambridge
what did you study? čo si študoval?
I studied … študoval som …
maths matematiku
politics politológiu

Škola

where did you go to school? kde si chodil do školy?
I went to school in … chodil som do školy v …
Bristol Bristoli
I left school at sixteen zo školy som odišiel v šestnástich
I'm taking a gap year dávam si po škole na rok prestávku pred nástupom na vysokú školu / do práce

Plány do budúcnosti

how many more years do you have to go? koľko rokov ti ešte zostáva?
what do you want to do when you've finished? čo chceš robiť po skončení?
get a job nájsť si prácu
go travelling cestovať
I don't know what I want to do after university neviem čo chcem robiť po vysokej škole.
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom