Zamestnanie

Nasledujú anglické frázy o práci, ktoré vám pomôžu, keď sa budete rozprávať o tom, čo robíte a kde pracujete.

Zamestnanie

what do you do? čo robíš?
what do you do for a living? čím sa živíš?
what sort of work do you do? akú prácu robíš?
what line of work are you in? v akej oblasti pracuješ?
I'm a … som …
teacher učiteľ / učiteľka
student študent / študentka
doctor lekár / lekárka
I work as a … pracujem ako …
journalist novinár
programmer programátor
I work in … pracujem v …
television relevízii
publishing vydavateľstve
PR (public relations) styku s verejenosťou / PR
sales obchode / obchodnom oddelení
IT informatike / IT
I work with … pracujem s …
computers počítačmi
children with disabilities postihnutými deťmi
I stay at home and look after the children som doma a starám sa o deti
I'm a housewife som v domácnosti

Zamestnanie

I've got a part-time job pracujem na polovičný úväzok
I've got a full-time job pracujem na plný úväzok
I'm … som …
unemployed nezamestnaný / nezamestnaná
out of work nepracujem
looking for work hľadám si prácu
looking for a job hľadám si zamestnanie
I'm not working at the moment teraz nepracujem
I've been made redundant prepustili ma z dôvodu nadbytočnosti
I was made redundant two months ago prepustili ma pred dvomi mesiacmi z dôvodu nadbytočnosti
I do some voluntary work pracujem ako dobrovolník
I'm retired som na dôchodku

Pre koho pracuješ?

who do you work for? pre koho pracuješ?
I work for … pracujem pre …
a publishers vydavateľstvo
an investment bank investičnú banku
the council miestnu samosprávu
I'm self-employed som živnostník
I work for myself som živnostník
I have my own business mám vlastné podnikanie
I'm a partner in … som partnerom v …
a law firm právnickej firme
an accountancy practice účtovníckej firme
an estate agents realitnej kancelárii
I've just started at … práve som začal v …
IBM IBM

Miesto práce

where do you work? kde pracuješ?
I work in … pracujem v …
an office kancelárii
a shop obchode
a restaurant reštaurácii
a bank banke
a factory továrni
a call centre asistenčnom volacom centre
I work from home pracujem z domu

Štúdium a pracovné skúsenosti

I'm training to be … študujem za …
an engineer inžiniera
a nurse zdravotnú sestru
I'm a trainee … som …
accountant účtovník praktikant
supermarket manager zaškolovaný na vedúceho supermarketu
I'm on a course at the moment teraz chodím na kurz
I'm on work experience práve som na praxi
I'm doing an internship som na pracovnej stáži
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom