Zaužívané výrazy

Nasledujú ďalšie často používané anglické frázy, ktoré sa vám budú hodiť v rôznych situáciách.

OK OK
of course samozrejme
of course not samozrejme, že nie
that's fine to je v poriadku
that's right to je správne
sure iste
certainly určite
definitely určite
absolutely absolútne / rozhodne
as soon as possible čo najskôr
that's enough to stačí
it doesn't matter to je jedno
it's not important na tom nezáleží
it's not serious nie je to vážne/ dôležité
it's not worth it nestojí to za to
I'm in a hurry ponáhľam sa
I've got to go musím ísť
I'm going out idem von
sleep well dobrú noc
same to you! aj vám
me too ja tiež
not bad nie zle
I like … mám … rád / rada
him ho
her ju
it to
I don't like … nemám … rád / rada
him ho
her ju
it to

Poďakovanie a ospravedlnenie

thanks for your … ďakujem vám za vašu …
help pomoc
hospitality pohostinnosť
email email
thanks for everything vďaka za všetko
I'm sorry prepáčte / mrzí ma to
I'm really sorry veľmi ma to mrzí
sorry I'm late prepáčte, že meškám
sorry to keep you waiting prepáčte, že som vás nechal / nechala čakať
sorry for the delay ospravedlňujem sa za meškanie / oneskorenie

Zvolania

look! pozri!
great! skvelé!
come on! poďme
only joking! alebo just kidding! robím si srandu! alebo len si z teba uťahujem!
bless you! nazdravie! (po kýchnutí)
that's funny! to je zábavné! alebo to je sranda!
that's life! taký je život!
damn it! do kelu!

Inštrukcie

come in! vstúpte!
please sit down prosím, sadnite si.
could I have your attention, please? venujte mi pozornosť, prosím.
let's go! poďme!
hurry up! ponáhľajte sa!
get a move on! pohnite sa!
calm down upokojte sa!
steady on! ukľudnite sa!
hang on a second vydržte sekundu
hang on a minute vydržte minútku
one moment, please moment, prosím
just a minute len minútku
take your time nemusíte sa ponáhľať
please be quiet utíšte sa, prosím
shut up! držte huby!
stop it! prestaňte!
don't worry nerobte si starosti
don't forget nezabudnite
help yourself ponúknite sa
go ahead pokračujte
let me know! dajte mi vedieť!

Ak chcete niekomu uvoľniť vchod do dverí, je slušné povedať:

after you! až po vás!

Príslovky miesta

here tu
there tam
everywhere všade
nowhere nikde
somewhere niekde

Časté otázky

where are you? kde ste?
what's this? čo je to?
what's that? čo je tamto?
is anything wrong? je všetko v poriadku?
what's the matter? čo sa stalo?
is everything OK? je všetko v poriadku?
have you got a minute? máš minútku?
have you got a pen I could borrow? máte požičať pero?
really? naozaj?
are you sure? ste si istý / istá?
why? prečo?
why not? prečo nie?
what's going on? čo sa robí?
what's happening? čo sa deje?
what happened? čo sa stalo?
what? čo?
where? kde?
when? kedy?
who? kto?
how? ako?
how many? koľko?
how much? koľko?

Gratulácie a vyjadrenie súcitu

congratulations! gratulujem! / blahoželám!
well done! gratulujem! / dobrá práca!
good luck! veľa šťastia!
bad luck! smola!
never mind! nevadí!
what a pity! alebo what a shame! aká škoda!
happy birthday! všetko najlepšie k narodeninám!
happy New Year! šťastný nový rok!
happy Easter! veselú Veľkú noc!
happy Christmas! alebo merry Christmas! veselé Vianoce! / šťastné a veselé Vianoce!
happy Valentine's Day! šťastný Valentín!
glad to hear it to rád / rada počujem
sorry to hear that to mi je ľúto

Vyjadrovanie potrieb a pocitov

I'm tired som unavený
I'm exhausted som vyčerpaný
I'm hungry som hladný
I'm thirsty som smädný
I'm bored nudím sa
I'm worried mám starosti / obávam sa
I'm looking forward to it teším sa na to
I'm in a good mood mám dobrú náladu
I'm in a bad mood mám zlú náladu
I can't be bothered nechce sa mi

Viac spôsobov ako niekoho pozdraviť alebo odzdraviť

welcome! vitajte!
welcome to … vitajte v …
England Anglicku
long time, no see! dlho sme sa nevideli!
all the best! všetko dobré!
see you tomorrow! uvidíme sa zajtra!

Pýtanie sa a vyjadrovanie názoru

what do you think? čo si myslíte?
I think that ... myslím si, že ...
I hope that ... dúfam, že ...
I'm afraid that ... obávam sa, že ...
in my opinion, ... podľa môjho názoru, ...
I agree súhlasím
I disagree alebo I don't agree nesúhlasím/nesúhlasím
that's true to je pravda
that's not true to nie je pravda
I think so myslím si to
I don't think so nemyslím si to
I hope so dúfam
I hope not dúfam, že nie
you're right máš pravdu
you're wrong nemáš pravdu
I don't mind nevadí mi to
it's up to you je to na tebe
that depends to závisí od ...
that's interesting to je zaujímavé
that's funny, ... to je zvláštne ...
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom