Zdravie

Tieto frázy by vám mohli pomôcť, keď sa budete rozprávať o vašom zdraví.

Popis príznakov

what's the matter? aký máš problém?
I'm not feeling well necítim sa dobre
I'm not feeling very well necítim sa veľmi dobre
I feel ill som chorý / chorá
I feel sick je mi zle od žalúdka
I've cut myself porezal / porezala som sa
I've got a headache bolí ma hlava
I've got a splitting headache veľmi ma bolí hlava
I'm not well nie je mi dobre
I've got flu mám chrípku
I'm going to be sick je mi na zvracanie
I've been sick zvracal / zvracala som
I've got a pain in my … bolí ma v …
neck krku
my … are hurting bolia ma …
feet nohy
knees kolená
my back hurts bolí ma chrbát

Ďalšie užitočné frázy

have you got any …? máš …?
painkillers niečo od bolesti
paracetamol paracetamol
aspirin aspirín
plasters leukoplast / rýchloobväz
how are you feeling? ako sa cítiš?
are you feeling alright? si v poriadku?
are you feeling any better? cítiš sa lepšie?
I hope you feel better soon dúfam, že ti bude čoskoro lepšie
get well soon! rýchlo sa uzdrav!
I need to see a doctor potrebujem ísť k lekárovi
I think you should go and see a doctor myslím, že by si mal / mala ísť k lekárovi
do you know a good …? poznáš dobrého …?
doctor lekára
dentist zubára
do you know where there's an all-night chemists? vieš kde je lekáreň s celonočnou prevádzkou?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.