Zoznamovanie

Nasledujú frázy, ktoré môžte použiť pri zoznamovaní, predstavovaní a pri jednoduchších konverzačných témach.

Predstavenie

what's your name? ako sa voláš?
my name's … volám sa …
Chris Chris
Emily Emily
I'm … som …
Ben Ben
Sophie Sophie
this is … toto je …
Lucy Lucy
my wife moja manželka
my husband môj manžel
my boyfriend môj priateľ / frajer
my girlfriend moja priateľka / frajerka
my son môj syn
my daughter moja dcéra
I'm sorry, I didn't catch your name prepáč, nezachytil som tvoje meno
do you know each other? poznáte sa?
nice to meet you rád ťa spoznávam
pleased to meet you rád ťa spoznávam
how do you do? teší ma (formálna fráza, ktorá sa používa pri zoznamovaní, správna odpoveď je how do you do?)
how do you know each other? ako ste sa zoznámili ?
we work together pracujeme spolu
we used to work together pracovali sme spolu
we were at school together chodili sme spolu do školy
we're at university together chodili sme spolu na vysokú školu
we went to university together chodili sme spolu na vysokú školu
through friends máme spoločných kamarátov

Odkiaľ si?

where are you from? odkiaľ si?
where do you come from? odkiaľ pochádzaš?
whereabouts are you from? odkiaľ pochádzaš?
I'm from … som z …
England Anglicka
whereabouts in … are you from? odkiaľ z … pochádzaš?
Canada Kanady
what part of … do you come from? z ktorej časti … pochádzaš?
Italy Talianska
where do you live? kde bývaš?
I live in … bývam …
London v Londýne
France vo Francúzsku
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh pochádzam z Dublina, ale teraz bývam v Edinburghu
I was born in Australia but grew up in England narodil som sa v Austrálii, ale vyrastal som v Anglicku

Podrobnejší rozhovor

what brings you to …? čo ťa priviedlo do …?
England Anglicka
I'm on holiday som tu na dovolenke
I'm on business som tu na služobnej caste
I live here žijem tu
I work here pracujem tu
I study here študujem tu
why did you come to …? prečo si prišiel do …?
the UK Veľkej Británie
I came here to work prišiel som sem pracovať
I came here to study prišiel som sem študovať
I wanted to live abroad chcel som žiť v zahraničí
how long have you lived here? ako dlho tu už žiješ?
I've only just arrived práve som len prišiel
a few months zopár mesiacov
about a year asi rok
just over two years niečo cez dva roky
three years tri roky
how long are you planning to stay here? ako dlho tu plánuješ ostať?
until August do augusta
a few months zopár mesiacov
another year ešte rok
I'm not sure nie som si istý
do you like it here? páči sa ti tu ?
yes, I love it! áno, miľujem to tu!
I like it a lot veľmi sa mi tu páči
it's OK je tu fajn
what do you like about it? čo sa ti tu páči?
I like the … páči sa mi …
food jedlo
weather počasie
people ľudia

Vek a narodeniny

how old are you? koľko máš rokov?
I'm … mám …
twenty-two dvadsaťdva
thirty-eight tridsaťosem

Zapamätajte si, že je správne povedať years old (“rokov”) po číslovke, napríklad I'm forty-seven years old, aj keď sa to veľmi nepoužíva v hovorenom prejave.

when's your birthday? kedy máš narodeniny?
it's … je to …
16 May 16. mája
2 October 2. októbra

Bývanie

who do you live with? s kým bývaš?
do you live with anybody? bývaš s niekým?
I live with … bývam s …
my boyfriend mojim priateľom
my girlfriend mojou priateľkou
my partner mojim partnerom / mojou partnerkou
my husband mojim manželom
my wife mojou manželkou
my parents mojími rodičmi
a friend kamarátom
friends kamarátmi
relatives známymi
do you live on your own? bývaš sám?
I live on my own bývam sám
I share with one other person delím sa so spolubývajúcim / spolubývajúcou
I share with … others delím sa s … ďalšími ľuďmi
two dvomi
three tromi

Ako si vypýtať kontaktné údaje

what's your phone number? aké je tvoje telefónne číslo?
what's your email address? aká je tvoja emailová adresa?
what's your address? akú máš adresu?
could I take your phone number? mohol by si mi dať svoje telefónne číslo?
could I take your email address? mohol by si mi dať svoju emailovú adresu?
are you on …? si na …?
Facebook Facebooku
Skype Skype
what's your username? aké je tvoje užívateľské meno?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.