Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po anglicky.

Základné číslovky

zeronula (v hovorenom jazyku a pri vyjadrovaní teploty)
nilnula (keď hovoríme o športových výsledkoch)
noughtnula (číslica 0)
"O"nula (vyslovuje sa ako anglické písmeno „O‟; používa sa v hovorenej reči, hlavne pri telefónnych číslach)
onejeden; jedna
twodva
threetri
fourštyri
fivepäť
sixšesť
sevensedem
eightosem
ninedeväť
tendesať
elevenjedenásť
twelvedvanásť
thirteentrinásť
fourteenštrnásť
fifteenpäťnásť
sixteenšestnásť
seventeensedemnásť
eighteenosemnásť
nineteendevätnásť
twentydvadsať
twenty-onedvadsaťjeden; dvadsaťjedna
twenty-twodvadsaťdva
twenty-threedvadsaťtri
thirtytridsať
fortyštyridsať
fiftypäťdesiat
sixtyšesťdesiat
seventysedemdesiat
eightyosemdesiat
ninetydeväťdesiat
one hundred, a hundredsto
one hundred and one, a hundred and onesto jeden; sto jedna
two hundreddvesto
three hundredtristo
one thousand, a thousandtisíc
two thousanddvetisíc
three thousandtritisíc
one million, a millionmilión
one billion, a billionbilión

Opakovanie

oncejedenkrát / (jeden) raz
twicedvakrát / dva razy
three timestrikrát / tri razy
four timesštyrikrát / štyri razy
five timespäťkrát

Radové číslovky

firstprvý
seconddruhý
thirdtretí
fourthštvrtý
fifthpiaty
sixthšiesty
seventhsiedmy
eighthôsmy
ninthdeviaty
tenthdesiaty
eleventhjedenásty
twelfthdvanásty
thirteenthtrinásty
fourteenthštrnásty
fifteenthpätnásty
sixteenthšestnásty
seventeenthsedemnásty
eighteenthosemnásty
nineteenthdevätnásty
twentiethdvadsiaty
twenty-firstdvadsiaty prvý
twenty-seconddvadsiaty druhý
twenty-thirddvadsiaty tretí
thirtiethtridsiaty
fortiethštyridsiaty
fiftiethpäťdesiaty
sixtiethšesťdesiaty
seventiethsedemdesiaty
eightiethosemdesiaty
ninetiethdeväťdesiaty
hundredthstý

Iné užitočné slová

about alebo approximatelyokolo alebo zhruba
over alebo more thanviac alebo viac ako
under alebo less thanpod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943 294
9,7559 755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.