Čas

Tu sú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa na čas.

Jednotky času

second sekunda
minute minúta
hour hodina
day deň
week týždeň
fortnight dva týždne
month mesiac
year rok
decade desaťročie
century storočie
weekend víkend
leap year prestupný rok

Časti dňa

morning ráno
afternoon poobedie
evening večer
night alebo night time noc
midday alebo noon obed (časť dňa)
midnight polnoc
dawn svitanie
dusk súmrak
sunrise východ slnka
sunset západ slnka

Iné slová vzťahujúce sa na čas

now teraz
then potom
immediately alebo straight away hneď alebo ihneď
soon skoro
earlier skôr / predtým
later neskôr

Ako často

never nikdy
rarely málokedy
occasionally občas
sometimes niekedy
often alebo frequently často
usually alebo normally zvyčajne
always vždy
every day alebo daily každý deň alebo každodenne
every week alebo weekly každý týždeň alebo týždenne
every month alebo monthly každý mesiac alebo mesačne
every year alebo yearly každý rok alebo ročne
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.