Študijné odbory

Tu sú anglické názvy rôznych akademických predmetov.

Umenie a humanitné vedy

art umenie
classics klasické vedy
drama dráma
fine art krásne umenia (opak úžitkových)
history história / dejiny
history of art dejiny umenia
literature (French literature, English literature, etc.) literatúra (francúzska literatúra, anglická literatúra atď.)
modern languages moderné jazyky
music hudba
philosophy filozofia
theology teológia

Vedné odbory

astronomy astronómia
biology biológia
chemistry chémia
computer science informatika
dentistry zubné lekárstvo
engineering inžinierstvo
geology geológia
medicine medicína
physics fyzika
science prírodné vedy
veterinary medicine veterinárna medicína

Sociálne vedy

archaeology archeológia
economics ekonómia
media studies masmediálne štúdiá
politics politológia
psychology psychológia
social studies spoločenské vedy
sociology sociológia

Ďalšie predmety

accountancy účtovníctvo
architecture architektúra
business studies obchodné vedy
geography geografia
design and technology dizajn a technológia
law právo
maths (skratka pre mathematics) matematika
nursing ošetrovateľstvo
PE (skratka pre physical education) telesná výchova
religious studies religionistika
sex education sexuálna výchova
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.