Bežné prídavné mená

Tu sú niektoré bežné anglické prídavné mená

big veľký
small alebo little malý
fast rýchly
slow pomalý
good dobrý
bad zlý
expensive drahý
cheap lacný
thick hrubý
thin tenký
narrow úzky
wide široký
broad široký
loud hlasný
quiet tichý
intelligent inteligentný
stupid hlúpy
wet mokrý
dry suchý
heavy ťažký
light ľahký
hard tvrdý
soft mäkký
shallow plytký
deep hlboký
easy ľahký
difficult ťažký (komplikovaný)
weak slabý
strong silný
rich bohatý
poor chudobný
young mladý
old starý
long dlhý
short krátky
high vysoký
low nízky
generous veľkorysý
mean lakomý
true pravý
false falošný
beautiful krásny
ugly škaredý
new nový
old starý
happy šťastný
sad smutný

safe bezpečný
dangerous nebezpečný
early skorý
late neskorý
light svetlý
dark tmavý
open otvotený
closed alebo shut zatvorený
tight tesný
loose voľný
full plný
empty prázdny
many
few
alive živý
dead mŕtvy
hot horúci
cold studený
interesting zaujímavý
boring nudný
lucky šťastný
unlucky nešťastný
important dôležitý
unimportant nedôležitý
right správny
wrong nesprávny
far ďaleký
near blízky
clean čistý
dirty špinavý
nice milý
nasty
pleasant príjemný
unpleasant nepríjemný
excellent skvelý
terrible hrozný
fair férový
unfair neférový
normal normálny
abnormal nenormálny
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom