Cestovanie autobusom a vlakom

Tu je niekoľko anglických slov, ktoré sa vám zídu pri cestovaní autobusom alebo vlakom.

timetable cestovný poriadok
single (skratka pre single ticket) jednosmerný lístok
return (skratka pre return ticket) spiatočný lístok
platform nástupište
waiting room čakáreň
ticket office alebo booking office predajňa cestovných lístkov
seat sedadlo
seat number číslo sedadla
luggage rack batožinový priestor
first class prvá trieda
second class druhá trieda
ticket inspector revízor
ticket collector sprievodca
penalty fare pokuta

Cesta vlakom

buffet car bufetový vozeň
carriage vozeň
compartment kupé/oddelenie
derailment vykoľajenie
express train expresný vlak/rýchlik
guard sprievodca
level crossing železničné priecestie
line closure uzavretie koľaje
live rail napájacia koľajnica
railcard karta na zľavnené cestovné
railway line železničná linka
restaurant car reštauračný vozeň
season ticket sezónny lístok
signal návestidlo
sleeper train nočný/lôžkový vlak
station stanica
railway station železničná stanica
train station vlaková stanica
stopping service osobný vlak (stojí v každej stanici na trase)
ticket barrier turniket
track koľajnica
train vlak
train crash havária vlaku
train driver rušňovodič
train fare cestovné (na vlak)
train journey cesta vlakom
travelcard prestupná cestovná karta
Tube station alebo underground station stanica metra
tunnel tunel
to catch a train stihnúť vlak
to get on the train nastúpiť na vlak
to get off the train vystúpiť z vlaku
to miss a train zmeškať vlak

Cesta autobusom

bus autobus
bus driver šofér autobusu
bus fare cestovné (na autobus)
bus journey cesta autobusom
bus stop autobusová zastávka
bus lane pruh (cesty) pre autobusy
bus station autobusová stanica
coach diaľkový autobus
coach station autobusová stanica
double-decker bus poschodový autobus
conductor sprievodca
inspector revízor
luggage hold úschovňa batožiny
the next stop nasledujúca zastávka
night bus nočný autobus
request stop zástavka na znamenie
route trasa
terminus konečná stanica
to get on the bus nastúpiť na autobus
to get off the bus vystúpiť z autobusu
to catch a bus stihnúť autobus
to miss a bus zmeškať autobus
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.