Cestovanie lietadlom

Tu sú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa na letecké cestovanie.

airline letecká spoločnosť
airport letisko
baggage allowance alebo luggage allowance povolené množstvo batožiny
connecting flight nadväzujúci let
flight let
flight number číslo letu
aircraft lietadlo
helicopter helikoptéra
jet prúdové lietadlo
plane (skratka pre aeroplane) lietadlo
to fly letieť
to land pristáť
to miss a flight zmeškať let
to take off vzlietnuť
landing pristátie / pristávanie
take-off vzlietnutie

Na letisku

arrivals prílety
baggage reclaim batožinová hala
baggage handler pracovník s batožinou
boarding nastupovanie do lietadla
boarding card letenka
carousel batožinový pás
check-in desk odbavovaci stolík
departure lounge odletová hala (čakáreň)
departures odlety
gate brána / východ
hand baggage alebo hand luggage príručná batožina
hold baggage alebo hold luggage podaná batožina
passport cestovný pas
runway vzletová / pristávacia dráha
security bezpečnosť
trolley vozík

V lietadle

pilot pilot
captain kapitán
first officer (tiež známe ako co-pilot) druhý pilot
flight attendant člen posádky
air steward / air stewardess steward / stewardka / letuška
aisle seat sedadlo pri uličke
in-flight entertainment zábava počas letu
in-flight meal jedlo počas letu
seatbelt bezpečnostný pás
turbulence turbulencia
window seat sedadlo pri okne

Časti lietadla

aisle kabína lietadla so sedadlami
cabin kabína
cockpit kokpit
engine motor
landing gear podvozok
propeller vrtuľa
wing krídlo
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.