Geografické útvary a pojmy

Tu sú anglické výrazy pre rôzne geografické znaky a ďalšie termíny vzťahujúce sa na geografiu.

Znaky vnútrozemia

countryside vidiek
hill kopec
mountain hora / pohorie
valley dolina
wood les
forest hora
copse lesík
field pole
meadow lúka
plain pláň
moor močiar
bog rašelinisko
swamp močiar
hedge krovina
path chodník / cestička
fence plot
wall stena / múr
ditch priekopa
gate brána
farm farma
bridge most
desert púšť
glacier ľadovec
jungle džungľa
rainforest dažďový prales
volcano sopka
stream potok
river rieka
canal kanál
pond rybník / jazero
lake jazero
reservoir rezervár
waterfall vodopád
well studňa
dam priehrada
power station elektráreň
wind farm veterná elektráreň
mine baňa
quarry kameňolom

Agrikultúrne výrazy

agriculture agrikultúra
barn stodola
farmhouse dom na farme
crop úroda
harvest žatva
hay seno
wheat pšenica
irrigation zavlažovanie
livestock hospodárske zvieratá
to plough orať
to harvest žať

Znaky pobrežia

ocean oceán
sea more
coast alebo shore pobrežie alebo breh
beach pláž
cliff útes
island ostrov
peninsula poloostrov
rock sklala
tide príliv / odliv
wave vlna
pier mólo
lighthouse maják
harbour prístav
oil rig ropná plošina

Ďalšie užitočné slová

country krajina
city mesto (veľkomesto)
town mesto
village dedina / obec
eruption erupcia
earthquake zemetrasenie
tsunami tsunami / cunami
avalanche lavína
landslide zosuv pôdy
lava láva
capital city alebo capital hlavné mesto
border hranica
national park národný park
North Pole Severný pól
South Pole Južný pól
Equator rovník
longitude poludník
latitude rovnobežka
sea level úroveň mora
erosion erózia
pollution znečistenie
atmosphere atmosféra
environment životné prostredie
population populácia
famine nedostatok jedla
fossil fuel fosílne palivá
energy energia
unemployment nezamestnanosť
landscape krajinka / krajina
literacy gramotnosť
malnutrition podvýživa
migration migrácia
radiation radiácia
nuclear energy atómová energia
crater kráter
sand dune piesková duna
trade obchod
urban urbanistický
rural rurálny
economy ekonomika
poverty chudoba
slum slum (chudobná štvrť)
life expectancy očakávaná dĺžka života
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom