Hotely a ubytovanie

Tu sú niektoré anglické slová, ktoré sa vám môžu zísť, keď ste ubytovaní v hoteli alebo penzióne.

check-in prihlásenie
check-out odhlásenie
reservation rezervácia
vacancy voľné izby
to book rezervovať
to check in prihlásiť sa
to check out odhlásiť sa
to pay the bill zaplatiť účet
to stay at a hotel zostať v hoteli

Typy ubytovania

hotel hotel
B&B (skratka pre bed and breakfast) ubytovanie (moze byť aj v súkromí) s raňajkami
guesthouse penzión
hostel hostel
campsite kemp

Typy izieb

single room jednoposteľová izba
double room dvojposteľová izba (s manželskou posteľou)
twin room dvojposteľová izba (oddelené postele)
triple room trojposteľová izba
suite apartmán

Vybavenie izby

air conditioning klimatizácia
bath vaňa
en-suite bathroom izba s vlastnou kúpeľňou
internet access pripojenie na internet
minibar minibar
safe trezor
shower sprcha

Vybavenie hotela

bar bar
car park parkovisko
corridor chodba
fire escape únikový východ
games room herňa
gym telocvičňa/posilňovňa
laundry service služby práčovne
lift výťah
lobby vstupná hala
reception recepcia
restaurant reštaurácia
room service donáška jedla a pitia na izbu
sauna sauna
swimming pool bazén

Zamestnanci hotela

manager manažér
housekeeper vedúci/vedúca chyžných
receptionist recepčný/recepčná
room attendant človek, ktorý upratuje izby
chambermaid chyžná
doorman vrátnik
porter nosič batožiny

Ďalšie užitočné výrazy

fire alarm požiarna signalizácia
laundry prádlo na pranie
room key kľúč od izby
room number číslo izby
wake-up call budenie telefónom
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.