Hudba

Tu sú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa k hudbe, vrátane názvov rôznych hudobných žánrov.

Hudobná terminológia

beat
harmony harmónia
lyrics text
melody alebo tune melódia
note nota
rhythm rytmus
scale stupnica
solo sólo
duet duo / dueto
in tune v tóne
out of tune falošne

Hudobné pomôcky

amp (skratka pre amplifier) zosilňovač
CD CD
CD player CD prehrávač
headphones slúchadlá
hi-fi alebo hi-fi system hi-fi / hi-fi zostava
instrument nástroj
mic (skratka pre microphone) mikrofón
MP3 player MP3 prehrávač
music stand stojan na noty
record player gramofón
speakers reproduktory
stereo alebo stereo system stereo / stereo systém

Hudobné žánre

blues blues
classical klasická
country country
dance tanečná
easy listening
electronic elektronická
folk folková
heavy metal heavy metal
hip hop hip hop
jazz jazz / džez
Latin latinsko-americká
opera opera
pop pop
rap rap
reggae reggae
rock rock
techno techno

Hudobné zoskupenia

band kapela / skupina
brass band dychovka
choir zbor
concert band koncertná skupina
jazz band džezová skupina
orchestra orchester
pop group popová skupina
rock band rocková kapela
string quartet sláčikové kvarteto

Hudobníci

composer skladateľ
musician muzikant
performer interpret
bassist alebo bass player basista
cellist violončelista
conductor dirigent
DJ DJ
drummer bubeník
flautist flautista
guitarist gitarista
keyboard player hráč na klávesové nástroje
organist organista
pianist klavírista / pianista
pop star popová hviezda / popstar
rapper rapper
saxophonist saxofonista
trumpeter trubkár
trombonist trombonista
violinist huslista
singer spevák
alto alt
soprano soprán
bass bas
tenor tenor
baritone barytón

Hlasitosť

loud nahlas
quiet potichu
soft jemne

Ďalšie užitočné slová

to listen to music počúvať hudbu
to play an instrument hrať na hudobný nástroj
to record nahrať / nahrávať
to sing spievať
audience obecenstvo
concert koncert
hymn hymnus / cirkevná pieseň
love song pieseň o láske
national anthem národná hymna
symphony symfónia
record nahrávka
record label
recording nahrávanie
recording studio nahrávacie štúdio
song pieseň
stage pódium
track zvuková stopa
voice hlas
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom