Hudobné nástroje

Here are the English names for common musical instruments.

Klávesové nástroje

accordion akordeón
grand piano krídlo (klavír)
electronic keyboard (často skrátené na keyboard)
organ orgán
piano piano / klavír

Strunové nástroje

banjo bendžo
double bass kontrabass
cello violončelo
guitar gitara
acoustic guitar akustická gitara
bass guitar alebo bass basová gitara
classical guitar (also called Spanish guitar) klasická gitara
electric guitar elektrická gitara
harp harfa
ukulele ukulele
viola viola
violin husle

Plechové nástroje

bugle vojenská trúbka / poľnica
cornet nástroj podobný trúbke (kratší a širší)
horn alebo French horn lesný roh
trombone trombón
trumpet trúbka
tuba tuba

Dychové nástroje

bagpipes gajdy
bassoon fagot
clarinet klarinet
flute priečna flauta
harmonica alebo mouth organ ústna harmonika
oboe hoboj
piccolo pikola
recorder zobcová flauta
saxophone saxofón

Bicie nástroje

bass drum
cymbals činely
drums bubny
drum kit bicia súprava
gong gong
snare drum malý bubon
tambourine tamburína
triangle triangel
xylophone xylofón
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom