Hudobné nástroje

Tu sú anglické názvy bežných hudobných nástrojov.

Klávesové nástroje

accordion akordeón
grand piano krídlo (klavír)
electronic keyboard (často skrátené na keyboard) syntetizátor
organ organ
piano piano/klavír

Strunové nástroje

banjo bendžo
double bass kontrabass
cello violončelo
guitar gitara
acoustic guitar akustická gitara
bass guitar alebo bass basová gitara
classical guitar (tiež nazývaná Spanish guitar) klasická gitara (španielka)
electric guitar elektrická gitara
harp harfa
ukulele ukulele
viola viola
violin husle

Plechové nástroje

bugle vojenská trúbka/poľnica
cornet nástroj podobný trúbke (kratší a širší)
horn alebo French horn lesný roh
trombone trombón
trumpet trúbka
tuba tuba

Dychové nástroje

bagpipes gajdy
bassoon fagot
clarinet klarinet
flute priečna flauta
harmonica alebo mouth organ ústna harmonika
oboe hoboj
piccolo pikola
recorder zobcová flauta
saxophone saxofón

Bicie nástroje

bass drum basový/veľký bubon
cymbals činely
drums bubny
drum kit bicia súprava
gong gong
snare drum malý bubon
tambourine tamburína
triangle triangel
xylophone xylofón
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.