Motorizmus

Tu sa nachádzajú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa k motorizmu vrátane názvov niektorých dopravných prostriedkov.

Cesty

bypass obchvat
country lane vidiecka cesta
dual carriageway dvojprúdová cesta
main road hlavná cesta
motorway diaľnica
one-way street jedmosmerka
ring road mestský okruh
road cesta
toll road spoplatnená cesta

Náležitosti ciest

corner roh
crossroads križovatka
kerb obrubník
fork rázcestie/odbočka
hard shoulder zvodidlá
junction križovatka
lay-by odstavný pruh
level crossing železničné priecestie
pavement (v americkej angličtine: sidewalk) chodník
pedestrian crossing priechod pre chodcov
road sign dopravná značka
roadside krajnica/strana cesty
roadworks práce na ceste
roundabout kruhový objazd
services údržba a opravy
signpost značka
speed limit rýchlostný limit
T-junction križovatka v tvare T
toll mýto
traffic light semafor
turning odbočka/odbočenie

Problémy

accident nehoda
breakdown porucha
breathalyser alkohol tester
jack zdvihák
jump leads štartovacie káble
flat tyre mäkká pneumatika
fog hmla
icy road poľadovica
puncture defekt
speeding fine pokuta za nedodržanie rýchlosti
spray ostriekať
traffic jam dopravná zápcha
to crash havarovať
to have an accident mať dopravnú nehodu
to skid dostať šmyk
to stall dusiť motor
to swerve vybočiť

Učíme sa šoférovať

driving instructor učiteľ v autoškole
driving lesson lekcia šoférovania/jazda
driving licence vodičský preukaz
driving school autoškola
driving test skúška v autoškole
learner driver vodič – začiatočník
to fail your driving test nespraviť skúšku v autoškole
to pass your driving test spraviť skúšku v autoškole

Parkovanie

car park parkovisko
disabled parking space miesto na parkovanie pre zdravotne postihnutých
multi-storey car park poschodové parkovisko
to park parkovať/zaparkovať
parking meter parkovací automat
parking space parkovacie miesto
parking ticket parkovací lístok
traffic warden dopravný strážnik

Na benzínovej pumpe

car wash autoumyváreň
diesel nafta
oil olej
petrol benzín
petrol pump benzínová pumpa
petrol station čerpacia stanica
unleaded bezolovnatý

Typy vozidiel

bike (skratka pre bicycle) bicykel
camper van obytný príves
bus autobus
car auto
caravan karavan
coach diaľkový autobus
lorry otvorené nákladné auto
minibus minibus
moped moped
motorbike (skratka pre motorcycle) motorka
scooter skúter
taxi taxi/taxík
tractor traktor
truck kamión
van dodávka

Ďalšie užitočné slová

car hire požičovňa áut
car keys kľúče od auta
cyclist cyklista
driver šofér
garage garáž
mechanic mechanik
insurance poistka
passenger spolujazdec/cestujúci
pedestrian chodec
reverse gear spiatočka
road map automapa
second-hand z druhej ruky
speed rýchlosť
traffic premávka
tyre pressure tlak v pneumatike
vehicle vozidlo
to accelerate zrýchľovať
to brake brzdiť
to change gear zmeniť rýchlosť/preradiť
to drive šoférovať
to overtake predbehnúť
to reverse cúvať
to slow down spomaliť
to speed up zrýchliť
to steer viesť vozidlo
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.