Priemyselné odvetvia

Tu sú anglické názvy hlavných priemyselných odvetví, remesiel a profesií.

accountancy účtovníctvo
advertising reklama
agriculture poľnohospodárstvo
banking bankovníctvo
broadcasting rozhlasové vysielanie
the building trade stavebné remeslá
the chemical industry chemický priemysel
the civil service štátna správa
computing výpočtová technika
the construction industry stavebný priemysel
the drinks industry nápojový priemysel
engineering inžinierstvo
the entertainment industry zábavný priemysel
farming farmárstvo
financial services finančné služby
the fishing industry rybársky priemysel
healthcare zdravotníctvo
hotel and catering hoteliérstvo a stravovanie
human resources ľudské zdroje
insurance poisťovníctvo
IT (skratka pre information technology) IT/informačné technológie
the legal profession právnické povolanie
local government miestna samospráva
manufacturing výroba
marketing marketing
the medical profession lekárske povolanie
mining banský priemysel
the motor industry motorový priemysel
the newspaper industry novinový priemysel
the oil industry naftársky priemysel
the pharmaceutical industry farmaceutický priemysel
PR (skratka pre public relations) vonkajšie vzťahy
publishing vydavateľstvo
the retail trade maloobchod
sales predaj
the shipping industry lodný priemysel
teaching učiteľstvo
telecommunications telekomunikácie
television televízia
the travel industry cestovný priemysel
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.