Priemyselné odvetvia

Here are the English names for major industries, trades, and professions.

accountancy účtovníctvo
advertising reklama
agriculture agrikultúra
banking bankovníctvo
broadcasting vysielanie
the building trade stavebný obchod
the chemical industry chemický priemysel
the civil service civilný servis
computing výpočtová technika
the construction industry stavebný priemysel
the drinks industry nápojový priemysel
engineering inžinierstvo
the entertainment industry zábavný priemysel
farming farmárstvo
financial services finančné služby
the fishing industry rybársky priemysel
healthcare zdravotníctvo
hotel and catering hotel a stravovanie
human resources
insurance poistenie
IT (skratka pre information technology) IT / informačné technológie
the legal profession
local government miestna rada
manufacturing výroba
marketing marketing
the medical profession
mining banícky priemysel
the motor industry motorový priemysel
the newspaper industry novinový priemysel
the oil industry olejový priemysel
the pharmaceutical industry farmaceutický priemysel
PR (skratka pre public relations)
publishing vydávanie
the retail trade obchod
sales predaj
the shipping industry lodný priemysel
teaching učiteľstvo
telecommunications telekomunikácie
television televízia
the travel industry cestovný priemysel
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom