Kompas

Naučte sa po anglicky pomenovať smery kompasu.

north sever
northeast severovýchod
east východ
southeast juhovýchod
south juh
southwest juhozápad
west západ
northwest severozápad

Iné užitočné slová

map mapa
compass kompas
to read a compass orientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.