Vtáky

Tu sú anglické názvy rôznych druhov vtákov, ako aj ďalšie súvisiace výrazy.

blackbird drozd čierny
bluetit sýkorka
buzzard myšiak
crow vrana
cuckoo kukučka
dove holubica
duck kačka
eagle orol
finch pinka
flamingo plameniak
hawk jastrab
heron volavka
kingfisher rybárik
magpie straka
nightingale slávik
owl sova
pheasant bažant
pigeon holub
raven havran
robin červienka
seagull čajka
sparrow vrabec
stork bocian
swallow lastovička
swan labuť
thrush drozd
woodpecker ďateľ
wren striežik
vulture sup

Časti vtáčieho tela

beak zobák
feathers perie
wing krídlo

Ďalšie užitočné výrazy

chick vtáčatko
duckling káčatko
egg vajce
nest hniezdo
bird of prey dravý vták
seabird morský vták
to fly lietať
to hatch vyliahnuť sa
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.