Arabčina

O arabčine

Arabčina je najväčším členom skupiny semitských jazykov a hovorí sa ňou v mnohých krjinách severnej Afriky a Blízkeho východu, tiež je používaná skupinami emigrantov v iných oblastiach. Je blízko príbuzná hebrejčine.

Odhaduje sa, že arabčina je materinským jazykom pre 250 až 400 miliónov ľudí, a ďalších veľa miliónov ju používa ako druhý jazyk.

Písaný jazyk používa skript pôvodne odvodený z aramejčiny. V hovorenom jazyku je značná variácia v závislosti od krajiny kde sa hovorí po arabsky.

Prečo sa teda učiť po arabsky?

Obchodné dôvody
Arabčina je spoločný jazyk mnohých severoafrických krajín a krajín Blízkeho východu a schopnosť viesť konverzáciu v tomto jazyku vám pomôže pri obchodných rokovaniach.

Turizmus
Znalosť arabčiny vám umožní rozhovor s domácim obyvateľstvom v severoafrických krajinách a krajinách Blízkeho východu, z ktorých mnohé majú prekrásne historické miesta.

Literatúra
Znalosť arabčiny vám umožní čítať klasické a moderné literárne diela v origináli.

Ďalšie jazyky