Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po dánsky.

Základné číslovky

en/etjeden; jedna
todva
trêtri
fireštyri
fempäť
seksšesť
syvsedem
otteosem
nideväť
tidesať
ellevejedenásť
tolvdvanásť
trettentrinásť
fjortenštrnásť
femtenpäťnásť
sekstenšestnásť
syttensedemnásť
attenosemnásť
nittendevätnásť
tyvedvadsať
enogtyvedvadsať jeden; dvadsať jedna
toogtyvedvadsať dva
treogtyvedvadsať tri
tredivetridsať
fyrreštyridsať
halvtredspäťdesiat
tresšesťdesiat
halvfjerdssedemdesiat
firsosemdesiat
halvfemsdeväťdesiat
(et) hundred(e)sto
hundred(e) og ensto jeden; sto jedna
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindtisíc

Radové číslovky

førsteprvý
andendruhý
tredjetretí
fjerdeštvrtý
femtepiaty
sjettešiesty
syvendesiedmy
ottendeôsmy
niendedeviaty
tiendedesiaty
elvtejedenásty
tolvtedvanásty
trettendetrinásty
fjortendeštrnásty
femtendepätnásty
sekstendešestnásty
syttendesedemnásty
attendeosemnásty
nittendedevätnásty
tyvendedvadsiaty
enogtyvendedvadsiaty prvý
toogtyvendedvadsiaty druhý
treogtyvendedvadsiaty tretí