Dni v týždni

Naučte sa, ako po dánsky pomenovať dni v týždni. Všimnite si, že sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

mandagpondelok
tirsdagutorok
onsdagstreda
torsdagštvrtok
fredagpiatok
lørdagsobota
søndagnedeľa