Kompas

Naučte sa po dánsky pomenovať smery kompasu.

nordsever
nordøstseverovýchod
østvýchod
sydøstjuhovýchod
sydjuh
sydvestjuhozápad
vestzápad
nordvestseverozápad

Iné užitočné slová

kortmapa
kompaskompas
at aflæse et kompasorientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky dánske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.